Lagar och Förordningar

Mycket av det vi som jägare gör, handlar om sunt förnuft, att det dessutom finns lagar och förordningar är för att de som egentligen inte är jägare, och bryter mot sunt förnuft skall kunna lagföras och de bygger inte på vad enskild har för inställning utan vad alla andra, riktiga jägare tycker.

Licensjakt och Älgskötselområden lagar finns i §33 i Jaktlagen >> Här

Förvaltnings-,  Älgskötselområden finns också i § 3 Jaktförordningen >> Här 

Vapenlagen >> Här

Lagen om Viltvårdsområden >> Här

Viltskadeförordningen >> Här

Personuppgiftspolicy >> HÄR

SJF Sida om Juridik >> Här

Hur tolkas knivlagen ?  [2017-06-28]

Då får du bära kniv på allmän plats

Högsta domstolen har i samband med en dom uttalat sig om när det är okej att bära kniv på allmän plats. Överst på listan finns jägare, som får ha med sig kniv när det framstår som naturligt. Det gäller även i bilen.

Det finns enligt Högsta domstolen (HD) flera typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat. HD skriver, enligt Dagens Juridik: ”I lagmotiven finns ett antal exempel som syftar till att klargöra hur långt knivförbudet sträcker sig. Det är en uppgift för domstolarna att, med ledning av exemplen och med beaktande av de krav som legalitetsprincipen ställer, konkretisera lagstiftningens innebörd.”

• Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.

• Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning – också på allmän plats – bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.

• Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.

• En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större så kallade överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

• I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, till exempel en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.

• För färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.

• Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat.


Transport av vapen / Hundanvändning vid jakt

Hej! Jag har en liten fundering kring vad som gäller vid följande scenario:

Min hund har gått över till angränsande jaktmark och kommer inte tillbaka när jag kallar. Jag kan se på GPS:en att hunden befinner sig 500 m in på grannens jaktmark. Något har troligtvis hänt hunden eftersom GPS:en inte rör sig. Jag har med mig mitt jaktvapen och jag har ca 500 m till bilen och vill inte lämna vapnet på jaktmarken. Jag beslutar mig för att plundra vapnet och tar med mig det när jag ska hämta hunden. Min fråga till er är: har jag i ovanstående situation rätt att gå in på annans jaktområde med mitt vapen och hämta hunden?

2017-12-06

Svar:

Enligt 35 § jaktlagen så är det inte tillåtet att med vapen eller fångstredskap ta väg över någon annans jaktområde, utan jakträttshavarens medgivande. Vidare säger paragrafen att detta dock får ske på vägar som är upplåtna för allmänheten och även annars, om det sker i lovliga ärenden. Om hund medförs så skall den hållas kopplad.
Förarbetena till jaktlagen säger att leta efter en bortsprungen hund inte är att anses som lovligt ärende enligt 35 §. Det går därför inte att säga att det är lagligt att leta efter en potentiellt skadad hund, samtidigt som man färdas på annans jaktområde med vapen utan jakträttshavarens medgivande.