By Folkärna Södra VVO

By Folkärna Södra Viltvårdsområde är ett av Folkärna Jaktvårdskrets jaktlag söder om Dalälven i Avesta kommun. Området är uppdelat i 4 distrikt. Jaktlagen ingår när det gäller Älgjakt i ett Älgskötselområde som heter Söder Dalälvens Älgskötselområde. Älgskötselområdet tillhör i sin tur ett Viltförvaltningsområde i Västmanlands län.

Härunder läggs information som rör hela området

För bilder används ”Lägg till media”

Ta bort bilder genom klicka i bilden välj ”X”