Skottsäkerhet

Vi kan inte acceptera ”dåliga skott”.

Svenska Jägareförbundet jobbar med ett projekt som ska leda till säkrare jakt. Bomskott och skadskjutningar kallar vi sammanfattande för ”dåliga skott”. Vi måste sträva efter att endast avlossa skott som dödar det avsedd villebrådet. De dåliga skotten ska minimeras, helst helt elimineras. Undvik att skjuta på fri hand och långa avstånd!      Vi kan bli bättre >> Säkrare Jakt

PIPVINGEL GER OANADE KONSEKVENSERUtdrag ur Thomas Ekroths artikel i Jaktjournalen Sep/04. Två vanliga orsaker till bom- och skadeskjutningar är felaktig avfyring och ovana att skjuta på fri hand. Båda dessa anledningar leder till ”mynningsdarr ” som kan få allvarliga konsekvenser. Om vi dessutom lägger till faktorn avståndet, ser vi att det är klokt att avstå skott på längre håll. Speciellt när det gäller skytte utan stöd. Ett relativt litet ”pipvingel” på fem millimeter ger en träfflägesförflyttning på hela 142 cm om avståndet är 200 meter. Förutom att träna skytte och avfyrningsteknik kan man göra några enkla förberedelser inför jakten som minimerar ”mynningsvingel”.Eftersom det är omöjligt att hålla ett vapen helt stilla på fri hand, bör man eftersträva att skjuta med stöd. Se därför till att du har ett bra stöd i alla tänkbara skjutriktningar på ditt pass. Låt aldrig pipan få direktkontakt mot stödet, då kan vapnets inskjutna träffläge förändras. Markera även ut passets längsta skjutavstånd. För att undvika onödiga skadeskjutningar är det viktigt att lära känna sig själv som skytt. Var går mina gränser? Vid skjutning för älgjakt skall jägarmässigt stöd tillåtas. Ryckig avfyring är ett vanligt fel vid frihandsskytte, små rörelser vid mynningen ger stora fel vid målet. Tabellen visar ungefär hur mycket träffläget förflyttas om skytten vinglar, darrar eller rycker till med mynningen i skottögonblicket.  Tabellen visar ungefär hur mycket träffläget förflyttas i cm om skytten vinglar, darrar eller rycker till med mynningen i skottögonblicket.

Skjutavstånd 80 200
Mynningsvingel 0,5 Träfflägesförflyttning 60 Träfflägesörflyttning 140
1,0 115 285
2,0 230 570