Älgförvaltningsansvariga.

Vanligtvis en från varje ÄSO i FJVK, GÄSÖ och SDÄSO

Deltar i seminarier om Förvaltningsfrågor

Deltar i samrådsmöten med Förvaltningsgrupperna som berör FJVK en gång per år.

Försöker upprätthålla kontinuitet med äldre kretsstatistik för att se långsiktiga förändringar i älgpopulationen sett över båda ÄSO i kretsen.