Medlemsjägare.

– Informera kretsstyrelsen om Jägareförbundets medlemsvärvarkampanjer.

– Verka för större medlemsanslutning genom att föreslå/planera/genomföra medlemsvärvarkampanjer inom kretsen.

– Bearbeta på ett aktivt sätt de två årens listor och notera obetalda medlemmar.

– Informera medieansvarig om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas medlemsansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.

–  Undfå fullmakt från Personuppgiftsansvarig (ordf.)att ta del av medlemslista från SJF, återlämna fullmakt vid avgång.

[2018-05-24]