Viltolyckor NVR

Alla viltolyckor skall anmälas till SOS Alarm Tel 112

<< Klicka på NVR Loggan  för att komma till NVR portalen.

Alla viltolyckor skall anmälas till SOStel 112, alla olyckor med tamdjur anmäls till Polisen tel 114 14. All kommunikation med polisen efter att anmälan är gjord sker på Polisens RKC nr. Ange då händelsens H-Nr. Hittas ett, ej anmält djur, där den troliga orsaken är viltolycka, anmäler Kontaktpersoner eller eftersöksjägare detta till jour nr Polisens RKC för att få Händelse nr och ev ersättning.

Viltolyckor Avesta 2019

 Rekordsatsning mot viltolyckor ? Affisch Äpplen vid vägar

Vad händer vid anmälan till 112 Olycksfallsanmälan

Senaste Nytt Nytt återringnings tel nr till Örebro finns nu på lösenords sidan[2016-12-13]

Tänk på att det är tillåtet och rekommenderat av säkerhetsskäl att använda sk. Patrull vid eftersök på vildsvin, som då bör bestå av minst två eftersöksjägare (hundförare och skytt). Och att ni skriver in också de andra i rapporten.

Nytt telefon nr till samordnande Polis Patrik Norman 010-5671767 dagtid, tisdag och torsdag till 20.30[2014-09-02] samt ny samordnare i Grytnäs  (Folkare Jaktvårdskrets) 070-6221858. Begär SMS bekräftelse på polisens uppdrag ! Så slipper ni skriva ner uppdraget på papper.

 

Trafik

FJVK är en del i NVR i så motto att kretsen tillsammans med Folkare JVK, svarar för samordning av eftersök vid viltolyckor i Folkärna socken och i Avestas tätorter. (NVR = Nordiska Viltolycksrådet)

Alla som arbetar med viltolyckor, kontaktpersoner(KP) eftersöksjägare(EJ) samt eftersöksjägarens hund skall vara registrerade i NVR och godkända av kretssamordnaren och Polisen. Gäller även hunden.
I samband med skyltning på Rv 68 har rutinerna för hur utsättning av tillfälliga skyltar skall fungera snabbare, klargjorts mellan Polisen – Trafikverket – PEAB – FJVK, vid behov ringer nu KP till kretssamordnaren som kan beställa ut skyltar och sätter placering samt tiden när det återtas. Normalt gäller 14 dagar, vg. meddela om ni önskar förlängning efter dessa dagar. Som regel för fasta skyltar gäller dock uppenbara viltväxlar, och där antalet olyckor

remsa_2Alla viltolyckor med motorfordon skall anmälas till SOS 112.  (Anmäl aldrig viltolycka direkt till lokala polisen, kontaktpersoner, eftersöksjägare, markägare eller jakträttshavare) detta för att arbetet leds av Polisens regionsledningscentral i Örebro (RKC) för hela Mellansverige. Polisen har också det säkerhetsmässiga ansvaret för att ingen kommer till skada vid arbetet med viltolyckor. I de fall där KP ensam besöker olycksplats meddela Polisen på återringnings nr att arbetet har avslutas, annars ringer Polisen upp för att kontrollera skälet för att återringning ej skett.

Det vilt som vid viltolycka skall anmälas till SOS 112 är enl. jaktförordningen § 40 björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Övriga vilt tas från vägen så de ej orsakar ny viltolycka.

Det viktigaste för att eftersöksjägare snabbt skall hitta olycksplats är att den är utmärkt med orange band på den sida vägen där det påkörda djuret ligger/försvann. Ställ upp med utdelningar av band vid större evenemang i Avesta.

Listor med telefon nr till Kontaktpersoner och Eftersöksjägare samt kartor över Ansvarsområden finns på Inloggning NVR

Är du intresserad att arbeta i vår organisation anmäl ditt intresse till >> Sören Eriksson, Kontaktpersoner behöver ingen hund men dator. Eftersöksjägare behöver registrera eller avregistrera hund och därför uppvisa intyg om genomgången eftersöksutbildning eller Hundintyg, men behöver ej dator, även om det är ett bra sätt att få information.

Samordningsansvar för Ansvarsområden i Avesta  W 89 – W 90 och W 91 har Sören Eriksson 070-622 18 58. AO kort kan skrivas ut från  Inloggning NVR

För ID märkt hund som ingår i ett registrerat viltolyckseftersöksekipage där hundföraren är medlem i SJF, ingår försäkring också i medlemskapet. Skadeanmälan 020-88 88 88

Har du en modern telefon ladda ner Viltolycksappen (längst ned på denna sida) då får du koordinaterna direkt i mobilen.

Vid rapportering av Viltolycka på NVR portalen skall koordinater för exakta olycksplatsen anges, det görs med hjälp av koordinatkartan    >> Här

När kartan kommer upp dra den blå markören till olycksplatsen med musen, förstora kartan, och läs av Koordinater WGS 84 Decimal:

För att få information om utsatta vägsträckor under bilfärd, för dej som har en modern Mobil, ladda ner en gratis App här nedan.

App-iPhone App-Android Kordinatkarta E-Utbildning Eftersök

Skriv ut fältrapporten NYA Amälningsblankett skada NVR

Senaste från NVR Seminariet Nytt Hundintyg 2018

Vid ändrad adress måste detta anmälas till PAC Support tel 020-666999 för att lönerna skall komma rätt

Är du intresserad av att bli eftersöksjägare, eller har du frågor till Viltolycksorganisations kretsansvariga så ställ din fråga här nedan.