Lodjursjakt 2022

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga jaktledare som avser delta i licensjakt efter lo anmäla sig till Jägarregistret. Anmälan kan göras via:
– Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange personnummer);
– Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer);
– e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer);
– inloggning med Bank-ID på https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth

Spåra och ringa

Jaktområdet i södra Dalarna har bestämts utifrån tätheten i den inventerade lodjursstammen. Alla djur är lovliga oavsett ålder och kön. Unga djur ska om möjligt fällas före föräldradjur. Två hundar får användas samtidigt under jakten, och motorfordon får användas både på väg och skoterleder för att spåra och ringa lodjur.

Principen är att de jaktlag som önskar delta, eller tillåter att jakt sker på jaktlagets mark genom sk samarbetsjakt anmäler deltagande till de jaktlag som innehar lämplig hund och tillräckligt antal jägare för att ringa Lo via jaktlagets rovdjursjaktledare.

Jaktlagens rovdjursjaktledare är i sin tur ansluten till en Supertextgrupp där endast rovdjursjaktledare är anslutna och leds av en huvudjaktledare. Huvudjaktledaren meddelar, lämpligt objekt, ger rovdjursjaktledarna en samlingsplats, och rovdjursjaktledarna meddelar i sin tur sitt jaktlag, normalt är inställelsetiden under 1 timma.

Rovdjursjaktledarna har tidigare meddelat huvudjaktledaren vilka som deltar från sitt jaktlag.

Huvudjaktledare svarar för vilka hundar som skall delta, och till honom anmäls hundar som kan användas.

Endast ringade lodjur släpps hundar på.

Åke Berglund[2021-12-17]