Skador av rovdjur

Skadade eller döda tamdjur

Ring rovdjursansvarig i FJVK 070-5822592 som kontaktar Länsstyrelsen i Dalarna och ger råd om hur hanteringen skall ske.

Bevara fyndplatsen

För att underlätta besiktningen bör fyndplatsen lämnas orörd i så stor utsträckning som möjligt. Avskärma och täck över döda djur och undvik att trampa runt på platsen. Besiktningspersonalen bedömer döds- eller skadeorsaken och hjälper till att fylla i de blanketter som behövs för att få ersättning.

Skadeanspråk

Ansökan om ersättning ska vara Länsstyrelsen tillhanda inom 3 månader efter uppkommen skada. Om skadan inträffar på helgdag kan besiktningspersonalen som geografiskt sett är närmast kontaktas direkt. Meddela sedan Länsstyrelsen detta första vardagen efter uppkommen skada.

Försvar av tamdjur
Ändrade regler för § 28 rörande försvar av tamdjur mot rovdjursangrepp  Fnu skall den som fällt ett stort rovdjur i försvar av tamboskap anmäla detta till Länsstyrelsen istället för till Polisen.

Det telefonnummer man ska ringa för anmäla detta På helger mellan 07:00-17:00 finns beredskap på telefon 010-22 50 500.

En besiktningman från Länsstyrelsen kommer sedan ut för att besikta det fällda djuret och området där det sköts. Det är därför av stor vikt att det fällda djuret inte flyttas eller man i onödan uppehåller sig i området för skottplatsen.  Med stort rovdjur avses björn, varg, lo eller järv.

Skador på hund Om vargangrepp

Avståndet mellan hörntänderna hos lodjur är normalt 25–35 millimeter.
Motsvarande mått hos varg är 40–55 milli­meter