Kretsplan 2024

 1. Justeras efter styrelsemöte 2023-11-23
 2. Meddela JFD stämmodag för 2024.[2023-12-01]
 3. Sista dag för motion till JFD stämma [2023-12-30]
 4. Medlemsrapport från JFD.
 5. Räkenskaperna till revisorerna [2024-02-05]
 6. Kallelse ut till medlemmarna via Mail/Hemsida [2024-01-25]
 7. Styrelsemöte före stämma hålls [2024-02-05.]
 8. Uppgifter om delegater till JFD stämma [2024-03-05]
 9. KM medaljer från JFD [2024-02-05]
 10. Revisionsrapport till styrelsens AU [2024-02-05]
 11. Budgetförslag till AU [2024-02-05]
 12. Valberedningens förslag till AU [2024-02-05]
 13. Kontroll av medlemskap bland föreslagna [2024.02-05]
 14. Verksamhetsberättelse för 2023till AU [2024-02-05]
 15. Stämma 2024 den [2024-02-12] Korskrogen kl 19.00
 16. Protokoll till Styrelsen och Justeringsmän [2024-03-03]
 17. Motioner och delegater till JFD [2024-03-06]
 18. Förslag till utmärkelser till JFD [2024-03-06]
 19. Protokoll till hemsida och medlemmar [2024-03-15]
 20. Komplett lista på styrelse till JFD [2024-03-06]
 21. Komplett lista på funktionärer till JFD [2024-03-06]
 22. Verksamhetsberättelse till JFD [2024-03-06]
 23. balans- Resultaträkning till JFD [2024-03-06]
 24. Utskick av motioner till JFD stämma [2024-04-01]
 25. Länsförbundets stämma 2024
 26. Regler för KM skytte från JFD [2024-07-01]