Ny Handlingsplan Älg

En av Svenska Jägareförbundets viktigaste uppgifter är att stödja sina medlemmar med kunskap. Just därför har man gjort en ny handlingsplan för älg.
– Denna riktar sig till de jägare som är aktiva i viltförvaltningen. Genom att följa rekommendationerna kommer älgförvaltningen att bli bättre, förklarar Peter Ledin som ansvarar för handlingsplanen.

NY Handlingsplan Älg