Hundtider

16 § Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som

förföljer vilt efter  älg       den 21 aug.–den 31 dec.
                    eller den senare tidpunkt
                    då jakten ska vara avslutad
            björn      den 21 aug.–den 30 sep.
                    eller den senare tidpunkt
                    då jakten ska vara avslutad
            hjort och
            rådjur     den 1 okt.–den 31 jan.
                    eller den tidigare tidpunkt
                    då jakten ska vara avslutad
            vildsvin    den 1 aug. –den 31 jan.
            rödräv     den 21 aug.–den 15 mars
            lo       den 1 feb. –den 31 mars
                    eller den senare tidpunkt
                    då jakten ska vara avslutad
            grävling
            mårdhund
            tvättbjörn   den 1 aug.–den 31 jan.
            annat vilt   den 21 aug.–den 28 (29)
                    feb. eller den tidigare
                    tidpunkt då jakten ska
                    vara avslutad

Hund som inte

förföljer vilt efter  fågel      den 16 aug.–den 15 apr.,
                    i Värmlands, Dalarnas,
                    Gävleborgs,
                    Västernorrlands,
                    Jämtlands, Västerbottens
                    och Norrbottens län dock
                    t.o.m. den 30 apr.
            annat vilt   den 21 aug.–den 28 (29)
                    feb. eller den senare
                    tidpunkt då jakten ska
                    vara avslutad

Hund som används vid jakt under

jord      efter  vildkanin
            mårdhund    den 1 juli–den 30 juni
            rödräv
            mink
            mård
            grävling    allmän jakttid samt jakt
                    enligt bil. 4 till denna
                    förordning

Förordning (2011:188).