Folkare J S K

Folkare Jaktskytteklubb (Vansjö) meddelar:

Klubben upphör att existera [2013-07-19].

All skjutning på Vansjö skjutbana är därmed avslutad.

Med vänlig hälsning styrelsen.

Tack för de gångna åren.