Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Svenska Jägareförbundet.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandling av personuppgifter är Svenska Jägareförbundet, organisationsnummer 802001-6658.

Ändamål med behandlingen och laglig grund 
Svenska Jägareförbundet behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Svenska Jägareförbundet hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap är ditt namn, personnummer, postadress och e-postadress. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa identitet vid försäkringsärende kopplade till förbundets medlemsförsäkringar. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Svenska Jägareförbundet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskapet till dig. Innehållet i medlemskapet framgår av jagareforbundet.se. Medlemskapet kan bl.a. innehålla erbjudanden från våra samarbetspartners.

Svenska Jägareförbundet behandlar också personuppgifter i andra fall då andra rättsliga grunder för behandlingen vara aktuella. Det kan röra behandling för allmänna intressen på regeringens uppdrag. Om du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att Svenska Jägareförbundet behandlar dessa.  I vissa fall kan vi också behandla personuppgifter om vi har ett berättigat intresse som väger tyngre än de registrerades intresse av personlig integritet.

Överföring av uppgifter
Inga medlemsuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till erbjudande från våra samarbetspartners.

Personuppgifterna tillhörande medlemmar under 18 år används enbart för hantering av medlemskapet och kommer inte lämnas ut till tredje part.

Personuppgifter överförs inte till land utanför EU/EES.

Lagring av uppgifter 
Du kan alltid se vilka medlemsuppgifter som finns registrerade om dig genom att logga in på Mina Sidor på jagareforbundet.se. Där kan du själv uppdatera dina personuppgifter och avanmäla dig från erbjudande från våra samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge ditt medlemskap är aktivt och därefter i upp till tre år för att säkerställa dokumentationen för de försäkringar medlemskapet medför.

Dina rättigheter som registrerad
När Svenska Jägareförbundet behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

  • Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Rätt att begära att bli raderad. En sådan begäran innebär exempelvis att ditt medlemskap avslutas.
  • Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter, exempelvis under tiden det utreds om vissa uppgifter är felaktiga.
  • Rätt att en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter förbundet behandlar om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Jägareförbundet
Dataskyddsombud
Öster Malma
611 91 Nyköping