Räv

Räven är tillsammans med Lodjuren de största predatörerna av rådjurskid i vårt område. Räven bör med tanke på dvärgbandmasken hålla vid låga populationer. Ett flertal prov har tagits i Avesta och vi väntar på resultatet från SVA.

Avskjutning Räv W-Län

Fakta Dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

Rödräven är huvudvärd för parasiten, men bland annat hund, katt, varg och fjällräv kan sprida den.

Huvudvärdarna smittas genom att äta upp inälvorna från en smittad smågnagare (mellanvärd). Huvudvärdarna blir inte sjuka av att få i sig parasitägg, men kan föra smittan vidare genom avföring.

Människan kan bli mellanvärd genom att få i sig mikroskopiskt små maskägg som kan finnas på bär och grönsaker eller i pälsen hos en huvudvärd.

Parasiten utvecklas i levern och upptäcks ofta först efter flera år. Drabbade människor måste ofta genomgå levertransplantation och livslång behandling för att inte avlida av parasitinfektionen.

Rävens dvärgbandmask finns framför allt i centrala Europas bergstrakter, men har spridits över stora delar av Europa. Förekomsten har ökat under senare år och hittades i Sverige i februari.

Parasitäggen är mycket motståndskraftiga. De tål mycket mer än vanlig frysboxtemperatur och kan alltså övervintra i markerna och fortfarande vara smittfarliga för smågnagare och människa under lång tid.

Hundar kan bli fria från parasiten genom avmaskning.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

RävSVVO046