Webbmaster.

– Ansvara för kretsens hemsida.

– Uppdatera hemsidan regelbundet.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas webbansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.

–  Se till att hemsidan uppfyller kraven enligt GDPR som ersatte PUL i maj 2018,        som protokoll under lösenord och inga e-postlistor syns som mottagare i utskick.

–  Se till att hemsidan är säkrad mot robot inlägg ( krävs en summa av två tal för   inlägg)

–  Se till att viktiga meddelanden också delges medlemmarna vi e-post

–  Arbeta tillsammans med Medlemsansvarig att få en 100%ig uppdatering av e-postadresser

”Don´t make me think!” är användarvänlighetskonsulten Steven Krugs första lag när det gäller användarvänlighet. Med det menar han att när en användare ”går in” på en webbplats ska det vara lika självklart som uppenbart hur den ska användas. Dessutom bör den vara självförklarande så till den grad att den mest okunnige personen ska kunna förstå vad webbplatsen handlar om. En väl utformad webbplats ska vara lättanvänd och spara både tid och energi för användaren. Krug konstaterar att det finns en skillnad mellan hur webbplatser/-sidor konstrueras för att läsas och hur de egentligen läses. Enligt honom är det så att de inte läses utan endast skummas igenom, vilket innebär att användaren inte gör de optimala valen när den ska använda webbplatsen utan nöjer sig med att dess behov blir tillfredsställt på en acceptabel nivå. Dessutom är det sällan så att användare räknar ut hur saker och ting fungerar på webbplatsen utan de chansar och ofta räcker det.