Ungdomsansvarig.

Ansvarig i W-Län Anette Eklund E-post anetteeklund50@gmail.com  Tel 070-3306312

Kretsens ungdomsansvarig skall försöka

– Vara kontaktperson för unga jägare. Om möjligt besöka 5 klasser i Avesta

– Planera/samordna/genomföra beslutade ungdomsaktiviteter.

– Samverka med hundansvarig avseende småviltjakt för ungdom och nya jägare.

– Ansvara för kunskapsspridning om jakt och natur genom besök/kontakt med skolor.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas ungdomsansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år

Tips >> Här