Järv

Järven lever nästan uteslutande på kadaver

 

 

Järven finns i fjällkedjan från Dalarna och norrut, utanför fjällkedjan finns nu ökande populationer i skogslandet ner till T-län. Sedan 1969 har järven varit fridlyst i Sverige. Järven har spårats i FJVK vid två tillfällen.