SVVO Fällfångst

Stigvägen har två Grävligsfällor och tio Minkfällor, S O K har några Mårdfällor.

Grävlingsfällorna är nu rengjorda, målade och placerats i slakteriet. De har används för skyddsjakt, under fastigheter.

Minkfällorna (Typ ihjäl) finns i slakteriet några är försedda med lås (Om de skall placeras nära allmänheten) nycklar finns hos Å Berglund. En har till och från funnits vid bron över bäcken norr om granplanteringen söder dammen.

Fällor som skall placeras ut på SVVO skall vara märkta med SVVO, Telefon nr och NVV Typintyg.

På grund av att markägarna försvårat viltvården genom uppsättande av ej godkänd bom har de försvårat viltvården och jakten, vilket bör beaktas med en reglering av arrendeavgifter.

Slakteri kod = 3232