KM Folkärna JVK

KRETSMÄSTERSKAP I ÄLGBANESKYTTE

 PM KRETSMÄSTERSKAP I ÄLGBANESKYTTE

1) TILLÅTNA VAPEN: ALLA KLASS 1-VAPEN, VALFRITT RIKTMEDEL

2) AMMUNITIONSÅTGÅNG: 18 ST

3) SKJUTPROGRAM:

  1. a) 2 provskott på stillastående älgfigur, markering efter varje skott. (ej obligatoriskt)
  2. b) 4 skott mot stillastående kalvfigur, tid 45 sek från första skott. Markering utan angivande av träffbilden. Markören anger endast med spade eller per telefon t.ex. 5′ 5 4 3 träff.
  3. Jägarmässigt stöd tillåtet.
  4. c) Skjutning mot stillastående och löpande: Varje lopp börjar med ett skott mot stillastående älgfigur som därefter startas efter 2(+1) sek efter skottet och ger tillfälle till ett löpandeskott. Totalt 3 serier om fyra skott vilket ger sex skott mot stående och sex skott mot löpande mål.

Markering efter fullgjord 4-skottsserie.

Totala antal skott i en tävlingsomgång:

1 serie à 4 st skott stillastående kalv.

3 serier à 4 skott stillastående och löpande stor älg.

Totalt 16 skott.

4 )     a) Inga provskott mot den löpande älgfiguren.

  1. b) Provskotten får ske med valfritt stöd. Vid skott mot kalvfigur är jägarmässigt stöd tillåtet. Vid löpande mål får anläggning ej ske förrän figuren blivit synlig.

5)     SÄRSKILJNING: I första hand avgör poängsumman. Vid lika poäng avgör antalet 51, 5, 4 osv.

7)      RESULTAT.

Helst renskrivna översänds senast 10 dagar efter genomförd tävling till Jägareförbundet Dalarna för sammanställning.

8)    STARTAVGIFT.

15 kr per skytt behålls av arrangören för täckande av kostnader i samband med tävlingen. Priser och resultatlistor sändes från länsförbundet till jaktvårdskretsen.

9)    PLAKETTER.     guld, silver och brons utdelas på kretsårsmötet.

10) DELTAGARE.    Samtliga inom länet skrivna och boende jägare äger rätt att delta i kretsmästerskapen. (medlem i Jägareförbundet Dalarna boende utanför länet får givetvis delta och tävla för den krets där han eller hon jagar).

Deltagare tävlar i första hand för den krets där hon eller han är bosatt men kan även efter särskilt meddelande till tävlingsledningen skjuta på bana utanför “sin” egen krets. Om inget meddelande görs, diskvalificeras skytten. Denna hårda bestämmelse har tillkommit p g a att skyttar i efterhand påpekat att de placerats i fel krets.

OBS! Tävlingsledningen skall föra särskilda anteckningar om till vilken krets resultatet skall redovisas.

11) BANOR.

Kretsmästerskaps skjutningarna får genomföras på alla tillgängliga godkända älgbanor inom resp. jaktvårdskrets i Dalarna (ej utanför länet).

JÄGAREFÖRBUNDET DALARNA

Jaktskyttekommittén