Hundansvarig.

– Samverka med specialhundklubbar och brukshundklubb.

– Samverka med Jägareförbundets hundinstruktörer för att skapa utbildningstillfällen.

– Anordna nybörjar– och träningstillfällen i eftersök.

– Anordna kretsmästerskap i eftersök.

– Anmäla deltagare till Länsmästerskapet i eftersök.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas hundansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.