Jaktlag utan Rovdjurskort

Jaktlag nedan vars jägare ej kan delta i samarbetsjakt eller gemensam samarbetsjakt på rovdjur, pga att jaktlagen ej tagit stämmobeslut och meddelat att de har en organisation för detta, och sedan meddelat kretsen detta. Anslutningen är sedan löpande till jaktlag avsäger sig deltagande.

Folkärna Västra    
Lexa    
Öhn    

   
Svensbo    
Vansjö    
Kvarnberget    
Sörbäcks Gård    
Västmossa    
Västanhede    
Tommesbo    
N Strandmora    
Leknäs    
Enso    
Vatebo    
Hede    
Hovnäs    
Horndal    
Fornby    
Storbyn    
Röd text = ej meddelat