NVR sammanfattning

NVR Nordiska Viltolycksrådet, namnet på organisationen
RPS Rikspolisstyrelsen, ansvarig för org. och säkerhet.
SP Samordnande läns Polis, organisationsfrågor
SKJ Samordande kretsjägare, organisationsfrågor
KP Kontaktperson, Polisen, EJ, Skriver rapport
EJR Eftersöksjägare godkänd av Polisen för Rovdjur
EJ Eftersöksjägare godkänd av Polisen för eftersök av klövdjur
JRH Jakträttshavare, JL eller företrädare, tar hand om djur
AO kort Ansvarsområde Uppgifter per AO, tel nr, JRH mm
H nr Händelse nr skall finnas före besök eller eftersök
FR Fältrapport, skriftlig rapport på hemma plats komihåg
RKC Polisens regionsledningscentral, direkt nr finns på AO kort
LP Lokalpolis används vid hinder eller säkerhetsproblem
VH Väghållare, rensar vägområde, ingen JRH nås
SH Spårhållare, rensar spårområde, som regel.
DCT Driftscentral tåg, i vårt område 3 olika
SOS Sambandscentral tel 112, endast anmälan om olycka.
Koordinat Platsen där olyckan skett enligt referenssystem
Portal NRV hemsida på webben, viltolycka.se
1+1 väg Vägar skilda med mitträcke, mellan vägbanorna
2+1 väg Vägar skilda med mitträcke, mellan 1 och 2 vägbanor