Skyddsväst för hund

Bidrag för skyddsväst till hund – Länsstyrelsen i Dalarna 

Länsstyrelsen Dalarna har satt upp riktlinjer för bidrag till inköp av skyddsvästar till hund för att förebygga skador av rovdjur:

  • Bidraget betalas i första hand ut till de som har aktiva jakthundar. Vid behov kan bidrag lämnas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.
  • I mån av medel lämnas bidrag med 50 % av kostnaden, dock är det högsta belopp som lämnas 5 000 kronor.
  • Skyddsvästen får inte vara inköpt före år 2015.
  • Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 december.
  • Bidraget betalas ut för en hund, per sökande och år, efter att ansökan och kvitton på inköp har inlämnats till Länsstyrelsen.
  • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport lämnas in till Länsstyrelsen. Rapportblanketten skickas ut av Länsstyrelsen efter avslutad jaktsäsong.

Länk till beslutet och ansökningsblankett för skyddsväst till hund.