Rovdjursobs södra W

Endast säkra rapporter, observatör kontaktad, namn/tel eller foto av djuret
Björnspår mäter vi bara bredden, ca. 1 cm bredare bakspår än framspår.

 Till SKANDOBS Till Rovbase