Rovdjurs obs

Uppdaterad[2018-04-03]

Den allmänna varginventeringen startade den 1 Oktober 2019 och pågår till den sista mars 2020. Är till för att bestämma antalet individer.

Kretsens inventering är till för att varna allmänhet, tamboskap ägare samt löshunds ägare och pågår hela året, kretsen ser till att observationer kommer till Skandobs, SMS och i vissa fall även till LST och mail.

Spillning eller spår kontakta Kretsens Rovdjursansvarig 070-5822592 eller LST :s fältpersonal 010-2250326. Så fort möjligt, är av yttersta vikt.

Får du observationen i andra hand tag alltid reda på källans tel Nr innan du lämnar observationen vidare.

Här kan observationer av rovdjur i  Avesta med omgivning tas emot, i den nya databasen SKANDOBS Du kan också skicka dina observation till FJVK samordnare. 

Det gäller arterna Varg, Björn, Järv, Lodjur. Spillning är nu också intressanta, vidrör den inte med händerna, använd handskar för att lägga den åt sidan på skogsväg och ring 070-5822592.

När du ska rapportera en observation i SKANDOBS, måste du där först registrera dej, sedan fyndplatsen. Därefter registrerar du vad du har sett. För att starta rapporteringen, klicka på Rapportera!

Logga in på den nya databasen >> Här

Scandobs

 

Inventerare Koordinater LST W-län Naturbevakare

Rapportering av Rovdjur i Avesta sker också till Rovdjursansvarig i FJVK
Varför skall alla observationer av Lodjur rapporteras när det är det är bara familjegrupper som räknas? Jo skälet är att Lodjursfamiljer har en förmåga att gå i varandras spår, det krävs alltså ganska lång spårning för att säkerställa att det bara är ett djur per spår, och hur många ungar det är, då det är ungarnas antal som kan särskilja familjegrupperna, när det är tätt mellan grupperna. Det visar också på den totala populationstätheten vilket är avgörande för avståndskriterier mm. Numera kan även spillning, förutsatt att det finns från båda grupperna, användas för särskiljning.

Har du inte tillgång till GPS kan du klicka på Koordinater knappen ovan, klicka på GPS knappen och drag hålkorset till platsen och välj koordinater längst ner på listan, SWEREF99 TM  bifoga koordinaterna till rovdjursanmälan till samordnare. I SKANDOBS uppdateras koordinater automatiskt via karta i datorn, eller om du är på platsen sker det direkt i mobilen, är du hemma med mobil app kan observationen hamna i ditt vardagsrum!

Alla observationer till FJVK skall åtföljas av tel nr till observatören(tel nr publiceras ej), på listan, där markeras också om observationen skall kvalitetssäkrats av Länsstyrelsen. Rapporter utan tel nr till observatören kan ej hanteras i SJF löpande rapportering men väl i allmänhetens rapportering, LST kan också rapportera i SKANDOBS men LST i Dalarna klarar ej detta.

När det gäller Björnspår är det bredden som är viktig då längden påverkas mycket av gånghastighet och underlag.

Utter, Havsörn, Kungsörn rapporteras till JFJVK, örnarna börjar i februari och avser häckande par vilket syns vid bobyggnad och i flykt där de  utför en speciell flyktdans

Affich 2017

 

 

 

OBS summan som skall skivas i kontaktformulär är till för att förhindra robot skickning av kontaktsvar.