Inventering Rovdjur

För SJF löpande inventering betalas inga ersättningar ut. Löpande inventering pågår ständigt, och ligger under rovdjursansvariga. Och har som första mål att kunna varna tamdjursägare och då i hela GÄSO/ SDÄSO.

Områdesinventering av rovdjur hoppas vi inte blir aktuellt längre då det är för beroende av väder.  På barmark rapporteras spillning från Varg eller Björn till rovdjursansvariga.

Rovdjursansvarig   Åke Berglund, Fors        070-5822592

Biträdande  Richard Erikson, Lövsveden  070-3238760

Norr Dalälven

Joakim Nilsson, Fors  072-7208437

Jerker Anderses, Pellbo  070-5340132

Söder Dalälven

Stig Eriksson, Östanberg  070-6753345

Peter Hirsch, Avesta  070-4976299

Stefan Magnusson, Bergshyttan  073-9956386

Länsstyrelsen  B Eriksson      070-6766483  010-2250326