SVVO Älgjakt 2019

Älgjakten på lördag 7 december samling vid slakteriet Kl 8.00

Listor över Filér och Kalvar finns nu på inloggningssidan

1a Älgjakten avslutad 1 Tjur, 2 Hondjur och 3 Kalvar skjutna

Ytterligare information nu och framåt blir på supertext ”SVVO Älgjakt 2019”

Avlysningsjakten börjar Lördagen den 30 November och gäller då ej skjutna älgar i hela GÄSO och de lag som skjutit sin tilldelning. Avskjutning Väster Åsgarn Klicka HÄR    PM GÄSO

Karta för Södra såten 2019 HÄR !(WeHunt Kod AAE854) Ansvarig Å Berglund

Karta för Norra såten 2019 Här ! (WeHunt Kod AVB035) Ansvarig J Silvermark

Karta för Dalkarls såten 2019 HÄR ! (WeHunt Kod HMA403) Ansvarig M Backlund

Info Älgobsen WeHunt Vädret

[Avskjutning GÄSO 2019-11-01


Pass 15 i Södra(Röda) och i Norra(Blå) såten, är flyttade till torn i Valmossen.

Pass 14 S/N/9 S vid jakt från väster nås från Valmossen/ från åkerkanten nedan Bloms backe, pga plöjning av Långåkern.

Pass 20 i Södra såten flyttat till Galonsberget, nås från mitten av Bloms backe.OK [2019-09-21]

Torn 5 S  Överliggarna förstärkta . OK

Torn 3 S Stegpinnar bytta OK

Ben på Torn 12 D förstärkes. ?

Pass 1 D ändras till 24 N/D dvs. samma nr i båda såtarna. OK

Pass 13 D har flyttas till hyggets nedre kant mot vägen/ säkerhetsskäl. OK

Torn  5 N Flyttat 100 m norr ut längs vägen/Sly.

Torn  6 N Nytt torn på nya vändplanen Bengts Hygge/pga Sly

Torn  7 Flyttat till Bengts Hygge/ pga Sly Besätt över hygget

Pass 22 flyttat till höjden på Bengts Hygge besätt över hygget

Pass 4 N vid jakt från norr besätt nytt pass i linjan besätt från vändplan

Pass 3-4 S vid problem med vägen pga timmerkörning, besätt från pass 11 S

Pass 10 S vid problem med vägen pga timmerkörning, besätt genom skogen från Stigvägen.

Pass 17 S besätts från Granliden pga timmerkörning.