Medieansvarig.

– Skriva minst en artikel per år till Svensk Jakt Nyheter om aktiviteter inom kretsen.

– Ansvara för att reportage skrivs och foto tas vid kretsens genomförda verksamheter.

– Kontakta journalister på lokala massmedia och tipsa om kretsens verksamheter.

– Samverka med Webbmaster så att hemsidan uppdateras.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas medieansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.

Avgränsning: Kretsens ordförande svarar för kontakter med media då dessa vill ha uttalanden.