FJVK Stadgar

FJVK ändrade vid stämman 2014 sina stadgar att gälla från och med 2015, huvudsakliga förändringar var att ledamöter och suppleanter inte väljs som representanter för jaktlagen, som dock fortsatt kan föreslå personer till valberedningen.

Kommittéer väljs av styrelsen så också v ordförande, sekreterare och kassör.

Namnet på jaktvårdskretsen ändrades till Jägareförbundet Folkärna , logo ändrades under 2015 till :

Nyaste loggan FJVK

Stadgar

Styrelsen har under 2017 och 2018 års stämmor ändrat antal ledamöter i styrelsen till 9 inklusive ordförande, och antalet suppleanter inom (parentes) i stadgarna till 3.

Halva antalet ledamöter i styrelsen väljs varje år för två år, suppleanter väljs varje år för ett år.