Spillningsinventering 2022

Här kommer information för FJVK finnas efter hand. Ett antal kit finns nu hos Rovdjursansvarig för hämtning. Innehållet i kiten beskrivs med en knapp längst ner på denna sida. Affisch

Karta för bestämma koordinater

Öppna kartan, dra hålkorset med musen till den plats du hittade spillningen och läs av koordinater för RT 90.                                                                              Glöm inte klistra etiketten längs provröret