Stigvägens VVO Historia

Redan 1956 hade arbetet med bildandet startat. och den första markägarlistan är från detta år. Området skulle då heta Folkärna Västra. Men fram till 1960 hade namnet ändrats till Stigvägens jaktvårdsområde. Tack och lov!

Markägarna tog beslut om bildandet den 29 januari 1960, De första Stadgarna godkändes också på detta möte, den 9 augusti 1960 överklagade Fors Skogar AB beslutet, troligen var det detta som fördröjt bildandet. Här Kungl. Jordbruksdepartementets yttrande.

Länsstyrelsens underställdes detta beslut den 13 februari 1960, och per resolution fastställde Länsstyrelsen i Dalarnas Län den 9 augusti 1960 , med stöd av Jordbruksverkets beslut, bildandet av Stigvägens Jaktvårdsområde.

Det första mötet efter bildandet hölls den 19 september 1960 hos Martin Johansson i Västansjö. Närvarande var Gösta Flodström,Rune Ekström, John Johansson, Emil Jönsson,  från Västansjö. Carl KarlströmsHelmer Karlströms från Västanberg. Albert Johansson från Fors. Då deltog också länsskogvaktare Svante Mehlqvist från Folkärna Jaktvårdsnämnd och från JFD Falun Bitr. jaktvårdskonsulent Stig Ekblom. (Jaktvårdsnämnd var det tidigare namnet på Folkärna jaktvårdskrets.)

Föreningen firade sitt 50 års jubileum den 29 jan 2010

Styrelsen som valdes 1960, bestod då av Ordförande Gösta Flodström, Sekr. Helmer Karlström och Kassör Rune Ekström.

Gösta Flodström, Västansjö, skulle därefter bli områdets ordförande i 27 framgångsrika år, till 1987.

Anders Flodström avgick sedan som ordförande 2023 efter 36 fortsatt fina år

Magnus Backlund tog 2023 över som ordförande.

Klassiska pass

Yngves björk (Skott i)

Tallen (Finns ej)

Bompasset (2 bomskott)

Harlyckan (Fick en chans till, skottet i en härsselstör)

Ladan (Finns ej)

 Harjakt SVVO048

Första haren skjuten det året, den 2 januari 2005, Lars Ebervik, Olle Holmqvist och Joakim Ebervik.

Särskilda händelser.

1963 Planerades utsättning av skogshare men svårt hitta utplanteringsdjur

1962-1985 Endast 2 rådjur / jägare fick fällas(anmälas).

1961-1966 Älgjakten avlyst

1981 Kom älgexplosionen

1967 Utsättning av Koreafasan, ingen jakt.

1976 Kom Rävskabben

2014 Kom Vildsvinen

2022 Sköts 26 vildsvin på Stigvägens VVO

 

Jägare & Markägare fr 1960 SVVO