Viltolyckor 2018 Avesta

Antal olyckor Rådjur Avesta Kommun 2018 159  st.
Uppklarandeprocent 86 %
Andel olycksplatser ej påträffat 7 %
Andel avlivat 14 %
Andel eftersök 24 %
Andel dött på olycksplatsen 49 %
Andel bedöms oskadat 15 %
Andel bedöms skadat ej påträffat 3 %
Andel ej påträffat 5 %
Andel markeringsremsa 19 %
Andel övrig markering 60 %
Andel släppt löshund 16 %
Andel polisbeslut eftersök 25 %
Andel polisbeslut platsbesök 64 %
Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 3 %
Antal olyckor med Älg Avesta kommun 2018 19  st.
Uppklarandeprocent 74 %
Andel olycksplatser ej påträffat 5 %
Andel avlivat 26 %
Andel eftersök 42 %
Andel dött på olycksplatsen 21 %
Andel bedöms oskadat 16 %
Andel bedöms skadat ej påträffat 11 %
Andel ej påträffat 11 %
Andel markeringsremsa 21 %
Andel övrig markering 63 %
Andel släppt löshund 25 %
Andel polisbeslut eftersök 47 %
Andel polisbeslut platsbesök 26 %
Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 11 %
Antal olyckor med Vildsvin Avesta 2018 3  st.
Uppklarandeprocent 67 %
Andel olycksplatser ej påträffat 0 %
Andel avlivat 0 %
Andel eftersök 33 %
Andel dött på olycksplatsen 33 %
Andel bedöms oskadat 0 %
Andel bedöms skadat ej påträffat 0 %
Andel ej påträffat 33 %
Andel markeringsremsa 0 %
Andel övrig markering 67 %
Andel släppt löshund 0 %
Andel polisbeslut eftersök 33 %
Andel polisbeslut platsbesök 67 %
Andel kontaktpersonsbeslut eftersök 0 %