Utbildningsansvarig.

– Ansvara för planering och genomförande av utbildningsaktiviteter i samverkan med Studiefrämjandet eller annan organisation.

– Initiera Jägarskolan och vidareutbildningar för kretsens medlemmar.

– Arrangera en temakväll (till exempel vildsvin och hjort) minst en gång per år.

– Informera medieansvarig och webbmaster om aktiviteter.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas utbildningsansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år