SVVO Älg

SVVO ingår i Garpenberg Älgskötselområde och garanteras därmed en större tilldelning pga av att tilldelade älgar delas per jaktlag medan utomstående lag tilldelas bara hela älgar per 1000 ha.