Ungdom i SJF

Ungdomen är jaktens framtid, är du intresserad av att börja jaga  klicka då på länkarna nedan.

Till SJF Ungdomssida

Till JFD Ungdomssida

Ungdomsläger

Anmäl här

Dalarna 2023

Beställ Jägarskolan HÄR Läser du Jägarskolan Ladda ner Välkommen till Naturen

Studera denna grabb !

 Är du intresserad av att ta jägarexamen ta dig till Utbildning

Under hösten 2013 genomförde Svenska Jägareförbundets ungdomsverksamhet en webbaserad undersökning i syftet att samla in åsikter och erfarenheter hos ungdomar mellan 13 och 25 år.
Undersökningen är en del i det pågående arbete att effektivisera och utveckla vår ungdomsverksamhet.
Sammanlagt 400 ungdomar svarade på enkäten. Av dem som svarade var 71 % över 18 år, 21 % kvinnor, 61 % uppväxta på landet och 20 % i tätorten. 77 % jagar själva, 71 % har tagit jägarexamen, medan 60 % är medlemmar i Jägareförbundet. 41 % svarade att de inte visste vad Jägareförbundet hade för ungdomsverksamhet och 43 % har aldrig deltagit i någon aktivitet jämfört med 10 respektive 17 % som svarade positivt.
Av de 400 som svarade har nästan hälften uttryckt intresse för att ytterligare bidra till arbetet genom att
ingå i en referensgrupp. Referensgruppens roll blir att, genom sina åsikter, erfarenheter, tankar och idéer
stödja oss i arbetet att finna en lösning som bäst uppfyller ungdomar behov och förväntningar.
Eftersom så många har visat intresse är vi i färd med att välja ut lämpliga kandidater för uppgiften. Dock kommer vi att behålla kontakten med hela den stora gruppen på olika sätt. Ett exempel på målsättning är att lansera ett ”Ung Jägare-forum” där unga jägare kan hjälpa varandra och andra intresserade ungdomar med information, jaktmöjligheter, etc. Ungdomsgruppen planerar också att skicka ut en kort enkät till länsföreningar och kretsar
för att inventera vad som idag finns i form av aktiviteter, material, etc och vad som behövs för verksamheten.
Ungdomsgruppen består av Roger Lundqvist, SO Norr; Hans Johansson, SO Mitt; Louise Gårdefalk, SO Syd; och Tamisha Kindberg Nationella Kansliet. De långsiktiga målen är:
1. Att säkra en hållbar ungdomsstrategi baserad på organisationens styrkor.
2. Att utveckla människor med rätt kompetens för att arbeta med ungdomar.
3. Att skapa möjligheter för ungdomar att aktivt delta och engagera sig.
4. Att stärka organisationen kunskap om ungdomar och deras utveckling via information.
Tamisha Kindberg  Klicka >> Här

Viltappen i ny bok
Jägareförbundets Viltappen framhålls som ett utmärkt
pedagogiskt exempel i en kommande utbildningsbok.
Boken som har titeln ”Surfplattan som pedagogiskt
verktyg” ges inom kort ut på förlaget Natur & Kultur och
planeras huvudsakligen användas i förskolan. Författare
är Elisabet Wahlström, förskolechef i Nacka kommun.
Markus Olsson