Viltprovtagare.

– Samordna verksamheten inom kretsen med insamling av olika viltprover.

– Uppmana/entusiasmera jaktlag/jaktledare eller andra lämpliga personer att delta i provinsamlingen.

– Vara kretsens kontaktperson till länsansvarig viltprovtagare.

– Ta del av den information som skickas ut av SVA och/eller länsansvarig viltprovtagare.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas ansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.

Sjukdomsläget vilda djur 2014