Örnar

Kungsörn

Kungsörnen är något mindre än havsörnen, vingbredd 190-220 cm, kroppslängd ca 90 cm, vikt 3-6 kg. Honan är något större än hanen. Gamla fåglar har en ganska jämnt mörkbrun dräkt, yngre fåglar har vita fält i vingar och ett vitt fält i stjärten (vid roten). Kungsörnens stjärt är avrundad (havsörnens spetsig). Kungsörnen har fjäderklädda tarser, vilket havsörnen saknar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havsörn

 

Havsörnen är brun till färgen och vanligaste örnen i kretsen. Vingbredden är närmare 2,5 meter och fågelns längd omkring en meter, med en ungefärlig vikt på 4-7 kilo. Honan är, som hos de flesta rovfåglar, större än hanen. En vuxen havsörn kännetecknas av en jämnt brun grundfärg, huvudet och stjärten övergår sedan till en guldbrun respektive vit stjärt. Näbben är gul och mycket kraftig (även i jämförelse med kungsörnen). Vingarna har rak fram- och bakkant och vingspetsen är tvärt avskuren, med spretiga vingpennor. Stjärten är spetsig. I flykten skiljer den sig från kungsörnen genom sina breda vingar, sin korta stjärt och sitt utskjutande långa huvudparti som sticker ut nästan lika långt som stjärten.

När det gäller örnar är det bara häckande par som rapporteras till SOF, börjar redan i januari med bobyggnad. Äggläggning har skett från mitten av februari till mitten av april, oftast under mars.. Presentation av Havsörn  Dagens fågelrapporter