Grävling

Jakt och Förvaltning 

Grävling fångas i fälla eller jagas med ställande hund eller grythund.

Fällor kan betas med det mesta, t.ex fisk, slaktavfall eller sötsaker såsom sirap eller honung.

Den ställande hunden för grävlingjakt är ofta en jaktspets. Den hund som används måste i vilket fall ha intresse för rovvilt. För ökad effektivitet bör hunden ha intresse för få eller inga andra viltslag, såsom harar och klövvilt.

Grythunden för grävlingjakt fungerar som en ställande hund under jord. När hunden lokaliserat viltet ska den med skall markera platsen. Hundindivider ur en mängd jakthundsraser fungerar för detta, t.ex tax, tysk jaktterrier samt brittiska terrierraser.

 Grytjakt på grävling med förliggare

En förliggares uppgift är alltså att ställa grävlingen i grytet så att jägaren kan gräva sig ner i marken. När nedslaget görs i grytgången tar man upp hunden och avlivar grävlingen när den tittar fram.

Viktigt att tänka på vid grävlingsjakt
• Försäkra dig om att grävlingen är inne innan hunden släpps. Annars kan det ta tid innan grävlingen går ner igen efter att en hund varit där.
• Pejl är ett oerhört bra hjälpmedel vid jakt med förliggare. Om skallet hörs dåligt genom marken kan hundens position fastställas med hjälp av pejlen istället.
• Grävlingen bestämmer jakten – en grävling lämnar i princip aldrig sitt gryt om den valt att stanna inne.

Tips
• Sätt ut en passkyttar med hagelgevär för smitande grävlingar.
• Försök att gräva så att spaden kan sättas ner mellan hunden och grävlingen.

Viktigt att tänka på vid all grytjakt – Grytets beskaffenhet

Vilken typ av gryt bör man inte släppa in hunden i ? Naturligtvis finns det inget facit till den frågan men några generella grundprinciper när det gäller vilka gryt som man bör försöka att undvika. I gryt som är grävda i så gott som ren lös sand är rasrisken överhängande. Ligger grytet i tätbevuxen skog hjälper trädens rotsystem till att binda upp jorden vilket gör att rasrisken minskar. Nackdelen här kan i sin tur vara att det kan vara svårt att nå hunden om man inte har rätt utrustning för att ta sig förbi trädrötterna. Håller grävlingen  till i ett sten- och klippgryt kan det naturligtvis bli svårt att komma åt om det skulle behövas. Grundregeln som många använder är; sunt förnuft.