NVR Hundar

Eftersöks hundarna benämns enligt nedan för att arbeta med olika djurslag.

Benämning
Uppgift
Krav
Klövdjur
Spåra
Kurs/intyg
Älg
Spåra/ställa älg/hjort
JL Intyg
Vildsvin
Spåra/ställa
Kurs/test/intyg
Rovdjur
Spåra
Kurs/intyg

Har du hund och dessa krav, hör av dig så kan du på ett bra och nyttigt sätt hålla kunskaperna för dej och hunden vid liv.

För eftersök vid viltolyckor ställs extra höga krav på hundar. De skall vara registrerade i Jordbruksverkets register. (Under en övergång också i SKK register).   Intyg för genomgångna kurser/tester/arbete skall förevisas Kretssamordnare som rekommenderar Polisen att godkänna ekipagen. Godkända ekipage är ett krav för att eftersök skall kunna startas, rapporteras och ersättning skall kunna utbetalas samt att försäkringen skall gälla vid ev. olycka under viltolyckseftersök.

Det är eftersöksjägarens skyldighet att registrera nya hundar och avregistrera gamla hundar till kretssamordnaren. Vi ser gärna att eftersöksjägare utan hund stannar kvar i organisationen och med sin kunskap blir Kontaktperson till Polisen, eftersöksjägarna och jakträttshavarna.

Skriv ut Jaktledare(JL) intyg på hundintygsblankett >> Hundintyg-nvr-(2)[1]

E-Utbildning Eftersök Försäkringar