Björnjakt 2019

Även om björnpopulationen är liten så syns en viss årlig ökning, FJVK finner därför att en viss beredskap är nödvändig om observationer visar på att jakt kan ske , samt om skadad björn kommer in i området.

Bildobservationer visar på en ökande population i GÄSO, därför kommer en beredskap att samordnas i GÄSO bland de som kan nå en samlingsplats på kortast möjliga tid, kontakta ditt jaktlag för information.

Björnjaktsbeslut 2019