Björnjakt 2020

Inför jakten startades 1919 en organisation av de flesta kloka jaktlagen i GÄSO (utom öster om RV 68)

Även om björnpopulationen är liten så syns en viss årlig ökning, FJVK finner därför att en viss beredskap är nödvändig om observationer visar på att jakt kan ske , samt om skadad björn kommer in i området.

Bildobservationer visar på en ökande population i GÄSO, därför kommer en beredskap att samordnas i GÄSO bland de som kan nå en samlingsplats på kortast möjliga tid, kontakta ditt jaktlags rovdjursjaktledare för information.

PM Björnjakt

Karta Björnjakt 2020