Lodjur

Lodjuret rör sig över stora områden, ett par mil, medan familjegrupper är mer lokala.

Lospår är ett sådant spår som skall rapporteras än så länge till kretsen och kan ske här nedan, senare direkt till Länsstyrelsen när deras system blir tillgängligt.

 

 

 

 

 

 

 

Efter starttiden för Lodjursjakten vanligen 1 mars tas inga observationer av Lodjur emot av LST, men kretsen tar emot alla observationer, året runt. rapporteras till Åke Berglund

Instruktion för fastställande av föryngring Instruktion för att fastställa antalet föryngringar  Avståndskriterier för familjegrupper Svensk Jakt om Lodjur