Stigvägens Viltvårdsområde

Pga ett missöde har hemsidans första sid raderats. Den kommer därför efter en tid att få ett nytt utseende. Närmast nu gäller det att alla betalningar till föreningen sker med Bankgiro eller med Swish. Bankgiro Nr är som tidigare 5007-2289 Swish Nr är 123 586 1794 Organisations Nr är 802601-1950

Läs mer

Stämma 2022.

Stämman 2022 hålls Torsdag den 24 feb kl 1830 i Korskrogen om corona reglerna tillåter, annars med hjälp av den länk som om du angivit rätt e-postadress får från SJF.

Läs mer

SDÄSO Älgmöte

Älgmöte/Årsmöte för Söder Dalälven Älgskötselområde hålls i kväll tisdag 31 augusti kl 19 i Korskrogens Bygdegård. Även info om kronhjort.

Läs mer

Skrivelse till W Riksdagsledmöter

Jägareförbundet Folkärna  Jaktvårdskrets skrivelse till Dalarnas samtliga riksdagsledamöter. Regeringen har fattat ett beslut om att avveckla det så kallade allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet genom ett fast handslag mellan staten och förbundet förvaltat sedan 1938. Ett uppdrag som man genom kunskap, ideellt arbete, kärlek till naturen och det vilda djurlivet förvaltat väl. Dessutom självfinansierat genom […]

Läs mer

Dalarnas Länsförbund Stämma

JFD stämma hölls 2020 digitalt som förmöte den 27/5 där alla beslutspunkter gicks igenom och data tekniken kontrollerades, och befanns fungera väl. Stämman hölls lördag den 30/5 och där de flesta kretsar var närvarande. Den enda motion som skapade diskussion på förmötet var Motion 1, en motion som styrelsen går de Björn jagande ”företagens” ärenden, […]

Läs mer

Vildsvin

Ny Nationell förvaltningsplan finns nu på vår Vildsvinssida. Klicka Här https://krets.jagareforbundet.se/folkarna/jaktfragor/smavilt2/vildsvin/

Läs mer