Kassör

Förvaltar FJVK medel enligt stadgar och beslut.

Utför sammanställningar för revision, och årligen kallar revisorerna.

Skickar ut fakturor till jaktlagen för jaktlagsbidrag.

Kontrollerar att korrekta adresser till respektive jaktlagskassör finns

Utför årlig budget, meddelar AU vid avvikelser från budget.

Betalar inkommande fakturor enligt Styrelse eller AU beslut

 

Skicka ansökan om befrielse från att lämna särskilda deklarationsuppgifter.