Information

 

Ordagrant härstammar ordet från latinets informare vilket skulle ge betydelsen ”att ge form (åt)” eller ”utforma”. I vårt fall fakta om allt som berör oss medlemmar i FJVK, individen berörs av information in – och information ut, det är allas plikt att se till att information ut, är mer fakta är in. 
För att kretsen skall kunna fullfölja sitt informationsansvar krävs att du omedelbart skickar din e-postadress till Sekreteraren
…………..
By JVK har bytt namn till Folkare JVK.  Grytnäs JVK saknar styrelse och skall gå upp i Folkare JVK.  FJVK anser att om båda dessa kretsar skulle ingå i FJVK  skulle det bli för tungrott och svårt att behålla funktionärer.
Summarized information about hunting in Sweden as a foreign reader (Information till våra utländska läsare)

……..

……..

Fasaner och Rapphöns

Ägg, kycklingar i olika ålder samt halvvärpta avelsfåglar säljes under säsong i Örebro.

Ingela 070-5380494
Rickard 070-5133025