Rovdjursansvarig.

– Uppmana/informera jägarna vikten av att rapportera alla rovdjurs observationer till kretsen, ligger till grund för beslut om ev. jakt.

– Rapportera löpande observationer i SKANDOBS (Rovdjur)eller Artportalen (Örnar) (Utter).

– Vara kretsens kontaktperson mot länsstyrelsen och Jägareförbundet i rovdjursfrågor.

– Informera medie – och webbansvarig fortlöpande om rovdjursaktiviteter i kretsen.

– Sammanställa observationer och till styrelsen inlämna underlag för verksamhetsberättelse senast 30 november samt ge ev. budgetförslag för densamma. Inlämna rapport till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas rovdjursansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.

Upprätta kontaktvägar till angränsande kretsar och LST.

Utse en biträdande Rovdjursansvarig och några spårare som tar emot misstänkta spår och observationer och rapporterar vidare till Rovdjursansvarig eller Länsstyrelsens fältpersonal.

Uppdatera Supertext kedjor.