Varginventering 2017/18

Den allmänna varginventeringen startade den 1 Oktober 2017 och pågick till den sista mars 2018. Var till för att bestämma antalet individer, är alltså avslutad.

Kretsens inventering som är till för att varna allmänhet, tamboskap ägare samt löshunds ägare och pågår hela året, kretsen ser till att observationer kommer till Skandobs, SMS och i vissa fall även till LST och mail.

Spillning eller spår kontakta Kretsens Rovdjursansvarig 070-5822592 eller LST :s fältpersonal 010-2250326. Så fort möjligt, är av yttersta vikt.

Får du observationen i andra hand tag alltid reda på källans tel Nr innan du lämnar observationen vidare.

Länk till Rovbase Varg Väster Avesta 2017-10-01-2018-01-07