Funktionärer i FJVK

Funktionärer i kretsen är utsedda av Styrelsens på förslag av jaktlag eller AU,

biträdande funktionär tillsätt av ansvarig funktionär och meddelas AU.

Väljs av styrelsen klicka på funktionen för att se funktionsbeskrivning

v Ordförande Lars Åke Svensson

Kassör Jan Lennartsson

Sekreterare Åke Berglund

Rovdjursansvarig.  Åke Berglund

Biträdande Rovdjursansvarig. Richard Ericsson

Medlemsjägare. Styrelsen

Viltrapporteringsansvarig (VÖV) Åke Berglund

Utbildningsansvarig. Ingrid Flygare

Viltolyckssamordnare. Folkare JVK

Ungdomsansvarig.  Styrelsen

Hundfrågeansvarig.  Per Bergkvist

Viltprovtagare . Ingrid Flygare

Rovdjursinventerare Område Norr. Åke Berglund

Rovdjursinventerare Område Söder. Richard Ericsson

Webbmaster Åke Berglund

Media ansvarig, Ordförande

JAQT ansvarig Vakant

Älgförvaltningsansvarig  (Klövdjursansvarig)Lars Svensson

 

Väljs av stämman

Ordförande

Ledamöter och suppleanter

Revisorer,  Ulf Sjöström, Bo Lund

Valberedning,  Sven Engdahl, Jonny Holmberg