Funktionärer i FJVK

Funktionärer i kretsen är utsedda av Styrelsens på förslag av jaktlag eller AU,

biträdande funktionär tillsätt av ansvarig funktionär och meddelas AU.

Väljs av styrelsen klicka på funktionen för att se funktionsbeskrivning

v Ordförande  Jimmy Morelius

Kassör Jan Lennartsson

Sekreterare

Rovdjursansvarig. Richard Ericsson

Biträdande Rovdjursansvarig.

Medlemsjägare. Åke Berglund

Viltrapporteringsansvarig Åke Berglund
Utbildningsansvarig. Ingrid Flygare

Viltolyckssamordnare. Folkare JVK

Ungdomsansvarig.  Styrelsen

Hundfrågeansvarig.  Per Bergkvist

Viltprovtagare . Ingrid Flygare

Rovdjursinventerare Område Norr.

Rovdjursinventerare Område Söder. Richard Ericsson

Webbmaster

Media ansvarig, Åke Berglund

JAQT ansvarig Vakant

Älgförvaltningsansvarig  (Klövdjursansvarig) Jimmy Morelius

 

Väljs av stämman

Ordförande

Ledamöter och suppleanter

Revisorer,  Ulf Sjöström, Bo Lund

Valberedning,  Sven Karl-Gustav Eriksson, Peter Hirsch