Nyheter Arkiv

Anmäl Viltolycka till 112

Det vilt som vid viltolycka skall anmälas till SOS 112 är enl. jaktförordningen § 40 björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Övriga vilt får tas från vägen så de ej orsakar ny viltolycka.

Läs mer

Rovdjur reducerar arrendepriserna

Det finns en direkt koppling mellan förekomsten av stora rovdjur och arrendepriser för jaktmark. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har i en studie slagit fast att ett nytt lodjursrevir påverkar både jaktutbytet och priset på arrendet i södra Sverige och Mälardalen.

Saxat Sv Jakt

Läs mer

Statligt Jaktkort

För att underlätta jaktkortsbetalningen kan du betala ditt statliga jaktkort genom att ange ditt personnummer. Personnumret används vid betalningen på grund av vikten av säker identifiering för den person som ska ha jaktkortet.

Efter genomförd betalning registreras dina personuppgifter i Jägarregistret. Ändamålet med behandlingen är att kunna hantera uppgiften om att du har betalat för ditt jaktkort. Detta ändamål beskrivs i jaktförordningen (1987:905).

Naturvårdsverket hanterar Jägarregistret och är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) för dina personuppgifter som behandlas i registret.

Klicka Här.

Läs mer

Medlemsantalet bara ökar !

Det är fortsatt ökning av medlemsantalet i Dalarna, vilket ökar chanserna för att vi kan driva våra hjärtefrågor.

Tänker då först och främst på Rovdjur- och Klövdjursfrågor samt hotet utifrån våra motståndare i just dessa frågor, sedan har vi skytte-, utbildnings-, hund- och ungdomsfrågor och vår fokus nu som är på medlemsnytta.

Tänk också på att nästan hälften av ditt jaktlag består av personer som inte är med i någon jägarorganisation alls, nu när vi borde var som starkast, men att gå in i SJF är aldrig för sent så Klicka Här !

Styrelsen Jägareförbundet Folkärna.

Läs mer

Jaktmatchen

Jaktmatchen – skjut godkänt och vinn en bössa!

[2019-05-03]

– Det är enkelt att delta.  Skjut godkänt på din hemmabana med Norma Jaktmatch, riv loss locket på jaktmatchasken, skriv ditt resultat på insidan locket till en ask Norma Jaktmatch och be att få det signerat av skjutledaren, säger Oscar von Stockenström, marknadschef på Jägareförbundet.
– Det finns ingen begränsning i hur många tävlingsbidrag du kan skicka in. Ett inskickat lock gäller som ett bidrag. Om du skjuter tio askar Norma Jaktmatch och vill skicka in samtliga tio lock så får du lika många tävlingsbidrag.

Den som vill delta skriver sedan sitt namn och telefonnummer samt en kort motivering till varför man använder Norma.
Riv av locket från Jaktmatch-asken och skicka in det till:
RUAG Ammotec Sweden AB,
Dammbrovägen 1,
691 80 Karlskoga.
Märk kuvertet ”Jaktmatchen”
– För att fler ska kunna vara med och lyckas med övningskyttet har vi även spelat in en film med enkla och bra tips hur man underlättar sitt skytte på älgbanan, berättar Oscar von Stockenström. Du kan se filmen nedan. Film
Resultatet skall vara Norma (Ruag) tillhanda senast 16 oktober 2019. Vinnaren utses 18 oktober 2019.

Läs mer

JFD ordförande konferens

Från JFD ordförande konferens den 28 maj 2019 Leksand.

Viltolyckor.

Totalt 2301 st Rådjursolyckor i W-län 2018, varav 162 st i Avesta kommun (+ mörkertal) talar sitt eget språk, vi måste helt enkelt öka Rådjursjakten i jaktlagen. Jaktlagen måste ta bort alla begränsningar som antal djur per jägare, stora avstånd till bebyggelse.

Totalt 31 st Vildsvinsolyckor i W-län 2018, varav 3 i Avesta kommun(+ mörkertal) talar också sitt eget språk, jakten i Avesta har lyckats bra.

Motioner till SJF stämma 2019.(2 st från W-län)

Motionen om e-postadresser till kretsarna för enklare hantering av medlemsinformation kommer nog att bara besvaras om inte våra delegater kan övertyga stämman. Motionen om att kunna förstärka eftersöksjägare vid bl.a eftersök på okänd mark, har styrelsen yrkat på bifall.

Jakttidsberedningen.

Arbetet drivs nu i en förenings grupp där SJF har en deltagare, skall vara färdiga ca 1 dec.

Nya stadgar.

Efter en mycket kort diskussion togs ett enhälligt beslut av all kretsar att helt avslå det undermåliga förslaget. Uttalade förståelse för Länsordföranden i Blekinge, Linda Mattisson-Olsson, som har kommit att bli frontfigur för de kritiska rösterna, inte minst med tanke på den krönika hon skrev om saken i nya numret av Svensk Jakt, nr 6, som utkommer i dagarna. Hennes kritik mot stadgeförslaget har inte mildrats sedan hon tog till pennan i Sv Jakt nr 6.

Rovdjur.

Starkt missnöje med LST beslut att emot VFD förslag om att sänka målet för antal vargföryngringar, och därmed närma sig JFD s mål på två föryngringar, genom att sänka målet från 7 till 4 föryngringar, tog Landshövding Ylva Thörn och körde över VFD genom besluta om 8 föryngringar i Dalarna vilket nu gäller i 5 år.

Medlemsläget.

Återanslutning av gamla medlemmar sker nu ständigt och är positivt, nya grepp för större anslutning av ungdom och kvinnor måste provas, en fond för bidrag till goda idéer kommer att skapas.

Läs mer

Vildsvinssjukdomar

Kretsen har tidigare deltagit i och fått beröm för sitt arbete med insamling av vildsvinsblod för analyser av förekomst av smittosamma sjukdomar, under 2018 togs inga prover, nu har inte riskerna minskat och behovet ökat, så har ni skjutit ett vildsvin ring till någon som har ett provkit från SVA, vilka det är känner Viltprov ansvarig I Flygare till.

Norr om Dalälven ring Å Berglund eller R Ekholm.

Läs mer