Arkiv | augusti, 2016

LST tackar nej till JFD

Nej tack säger LST till att de skall utbilda personal från SJF till rovdjursverifierare. Troligen helt enkelt för att författningarna sätter stopp för det, vilket SJF vetat länge. Att då angripa problemet som vi gjort i SÖ Dalarna i GÄSO och SÄSO fanns inte i dess tankevärld, i stället har man skapat ett idealläge för […]

Läs mer

Nya Viltdata

Spännande saker händer!

 

Den 16 augusti lanserar vi vår nya databas. Fram till dess kommer den gamla älgdatabasen att vara stängd.

Rapporteringen av övrigt vilt avskjutning för perioden 1/4 2015 – 31/3 2016 pågår som vanligt i basen alltvilt som nu återfinns på old.viltdata.se/avskjutningsrapporten

Mer info !

Nuvarande Viltdata och småviltsrapporteringen migreras ihop till en databas
Underlätta registrering av övrigt vilt, inklusive biologiska data
Möjlighet för obs av andra/fler arter än älg
Automatiserad skattning av avskjutning för övrigt vilt
Flexibelt
Anpassat till modern teknik adaptivt gränssnitt

FLER BEHÖRIGHETSNIVÅER
Nivå Behörighet
05 Rapportör övrigt vilt (ej kopplat till jaktområde)
10 Jaktlagsrapportör älg och/eller övrigt vilt (kopplat till jaktområde)
20 Jaktområdesadministratör
30 ÄFO administratör
35 See only
40 Länsadministratör
50 Systemadministratör

JÄMFÖRANDE STATISTIK MÖJLIG VILTDATA 2.0
Jämföra två arter inom samma område (samma tidsperiod)
Jämföra två områden för samma art (samma tidsperiod)
Jämföra avskjutning med obs/jägartimme inom samma område (samma tidsperiod)
All statistik går att plocka ut som Excelfil

Systemet är flexibelt så till vida att fler arter kan tillföras i en framtid (vildsvin – dovhjort – rådjur?)

Rapportering kan ske ”löpande” efter varje jakttillfälle eller som tidigare en årssammanställning för ”jaktlaget”

Rapporteringen övrigt skjutet vilt i Nya Viltdata kommer gälla från jaktåret 2016-2017
Rapporteringsperioden kommer nu sammanfalla med jaktåret (1 juli – 30 juni)

Läs mer