Matning av vildsvin

Utfodring –  så tycker vi(SJF) Saxat från SJF Hemsida skrivet av Fredrik Widemo Forskningssamordnare

Utfodring – så tycker bloggaren efter samtal med FJVK vildsvinssammordnare [2017-07-10]

Viltstammarna ska regleras med jakt, inte svält.

Viltstammarna ska regleras med jakt, de flesta klövdjur reglerar själv sin populationstillväxt genom antalet kullar och antal individer i kullarna, beroende på tillgång på föda.

Jägareförbundet delar inte bedömningen att det går att sänka överlevnad och reproduktion genom att minska utfodringen, utan att viltet svälter.

Vi som jagar vildsvin nära utbredningsområdets norrgräns möter där i dag inga utmärglade djur

Jägare och markägare är alltid skyldiga att reglera viltstammarna om det behövs. Ökar man överlevnad och reproduktion genom utfodring har man självfallet ett extra stort ansvar.

Störst ansvar har de jägare och jagande markägare som ökar reproduktionen genom onödig och för stor utfodring.

SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) undersökningar visar att jägare som utfodrar vildsvin skjuter klart fler vildsvin per hektar än de som har vildsvin men inte utfodrar.

SLU:s. (Sveriges Lantbruksuniversitet) undersökningar skall tolkas som att sambandet jägare som utfodrar och jägare som ej utfodrar, helt är beroende av intresset för vildsvinsjakt i de två grupperna.

Vi utfodrar viltet för att minska svält och lidande, men även för att öka reproduktionen och överlevnaden. Det gör att vi kan beskatta stammarna genom jakt istället för att viltet svälter ihjäl. Det är inte konstigare än att gödsla en åker eller skogen för att öka produktionen.

Vi utfodrar viltet för att kunna hålla populationen på en nivå där skadorna är acceptabla genom jakt inte för att öka populationerna så jakten kan ökas. Inte konstigare än att övergödsla åkrar.

Begränsas rätten att utfodra vilt kommer många jägare säkert att minska sin avskjutning, vilket kan leda till ökande istället för minskande skador.

Begränsas rätten att utfodra vilt kommer många jägare förstå problemen och inrätta antalet utfordringar därefter.

All erfarenhet visar att vi behöver mer samverkan. Det är på det sättet vi hittills stoppat tillväxten för vildsvinsstammen, vilket är världsunikt.

All erfarenhet visar att vi behöver mer samverkan detta för att på det viset inte bara stoppa tillväxten utan också reglera populationerna, genom jakt samordnade populationsberäkningar, med tex.. kamera övervakning och möjligheter till akutinsatser genom webbaserade system.

Mer än hälften av alla vildsvin skjuts på åtel. Alla former av regleringar av hur man får åtla in vildsvin för att förenkla jakt skulle sannolikt att minska avskjutningen av vildsvin.

Att mer än hälften av alla vildsvin skjuts på åtel hävdas av SJF tyder på att forskningssamordnaren ej kan skilja på åtel och fordring.

 Svinet

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.